KHK ile işten atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevlerinin 69. gününde mücadeleye devam ediyor. Aynı zamanda oğlunun mezarı için açlık grevinin 83. gününe giren Kemal Gün direnişine devam ediyor.
Demokratik Haklar Federasyonu bileşeni Demokratik Kadın Hareketi(DKH) Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün’e destek için bir günlük açlık grevine başladı. Açlık grevi İstanbul LGBTİ derneğinde devam ediyor.