Harman yeridir

Döner durur çark!

Kıymeti;

Üzerine düşen bir damla terdir buğdayın

Başak vermesi bundandır boy boy…

 

Harman yeridir

Kamburu çıkmış nineler

Ortası tütün yosunu bıyıklarıyla dedeler

Yazması toza bulanmış gelinler

Teri tuz olmuş oğullar

Her biri el aman, el pençe divan

Sırtları toprağa, yüzleri açlığa dönük

Hak dersin

Ekmek derler elleri vicdanlarında

Ekmek dersin

Süzerler döne duran çarkı göz ucuyla

 

Harman yeridir

Bir başında yaşlı bir çınar

Gölgesinde nice oğullar nice kızlar büyütmüş

Asırlardır şahididir bu cengin

İzler durur çarkı

Ve dahi çarka bilenen çarıkları…

 

Ziya Karagül

Paylaş