Bugün (12.10.2017) sabah saatlerinde Bursa ve Amed’de şafak operasyonları ile Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Sosyalist Öğrenci Hareketi (SÖH) üye ve taraftarları gözaltına alınmıştır. Yapılan baskınlarda; SMF üye ve taraftarları Hediye Zengi, Oktay Güngör, Tayfun Kırmızıtoprak, Ayhan Ik, Selçuk Acar, Sibel Yüceer Bursa’da gözaltına alınırken, SÖH üyesi Cihan Durna da Amed’te gözaltına alınmıştır.

AKP diktatörlüğünün devrimci, ilerici, demokratik ve yurtsever kesimlere dönük saldırıları hızla devam ediyor. Çatlaklarla donanmış iktidarlarını sosyalistlere saldırarak onarmaya çalışmaktadırlar! Demokratik ve meşru tüm eylemliliklere saldırmayı iş edinmiş, tüm zorbalıklarını göstermişlerdir. Hak arama mücadelesi verenleri hapishanelere koyarak bastırmaya çalışmışlardır! Anti-emperyalist anti-kapitalist anti-faşist mücadeleyi bastırmak adına ellerinden geleni artlarına koymayıp, saldırıları daha da arttırmıştır. Sosyalizm mücadelesi ertelenemeyeceği gibi, AKP diktatörlüğüne karşı boyun da eğmeyecektir. Yani ezilenler nazarında AKP iktidarına af yoktur!

Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim isteyen öğrenciler gözaltı ve tutuklamalarla bastırılıyor. Üniversitelerde akademik-demokratik mücadeleyi sönümlendirmeye dönük bu saldırılar, sosyalist öğrencilerin karşı koyuşu ile karşılaşacaktır. Üniversitelerde anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-faşist mücadeleyi bitiremeyecekler!

Sosyalist Öğrenci Hareketi, tüm bu saldırılara karşı sosyalizm mücadelesini yürütmekte kararlı! Faşist saldırılar örgütlü mücadelemize yenilecektir!

Yaşasın devrimci mücadelemiz!

Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!

Gözaltındakiler derhal serbest bırakılsın!

Sosyalist Öğrenci Hareketi

Paylaş