Geçtiğimiz aylarda Erdoğan’ın “TEOG kaldırılsın” çıkışı sonrası TEOG ve YGS-LYS’nin hızla kaldırıldığını izledik. TEOG’u da YGS-LYS’yi de getiren sanki bizmişiz, bunlara karşı olan da kendisiymiş gibi çıkışan AKP iktidarı, kaldırılan sınavların yerine yenilerini koydu.
Öncelikle belirtmeliyiz ki, biz ne TEOG’u ne de YGS-LYS’yi doğru buluyor veya savunuyoruz. Biz “Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde, Sınavsız” bir eğitimin mücadelesini veriyoruz.
Zaten iktidarın tekelinde olan eğitim sistemi, geçtiğimiz yıllarda 4+4+4 sistemi ile iyice iktidarın yeni nesil üretim aracına dönüşmüştü. Bu sistem ile beraber “İmam Hatip Ortaokulları” açılmış, türban ortaokullara kadar indirilmiş, sisteme ve piyasaya uygun bir neslin adımları hızlanarak atılmıştı.
Yılaşırı sınav sistemini değiştiren AKP iktidarı, kendisine uygun, piyasacı, anti-bilimsel, eğitim sistemi arayışlarına devam etmektedir. Bu arayışın ürünü olarak TEOG ve YGS-LYS’yi kaldıran iktidar, yerine başka sınavları koymuştur. Öncelikle düşünmemiz gereken konu şudur: Bu değişiklik hangi ihtiyacın ürünü?

TEOG’un kalkması neyin ürünüdür?
Son yıllarda öğrenci sayısı bir milyonu aşan imam hatipler artık her mahallede, her sokakta var. Son verilere göre sayısı bir yılda 3110’dan 4112’ye çıkan imam hatiplere her gün yenileri ekleniyor. Dışişleri Bakanı’ndan Milli Eğitim Bakanı’na, Cumhurbaşkanı’ndan Başbakana tüm devlet erkanları yaptıkları “açılış törenleri”nde, mitinglerde daha fazla imam hatip sözü veriyor. [1] Milyarlarca lira bütçelerle yeni imam hatipler açılıyor, var olan okullar ise zorla imam hatibe çevriliyor. [2] [3] [4]
Bir milyon yüz elli beş bin 932 imam hatip öğrencisinin bulunduğu 4112 okul için basit bir hesaplama ile görmekteyiz ki, imam hatip okullarının öğrenci sayısı ortalaması 280. Yani yaklaşık 5 milyar lira harcanan imam hatip okullarında sınıflar boş kaldı. [5] [6] [7]
Bu büyük bütçelere rağmen boş kalan imam okullarını dolduramayan iktidar, çözümü imam hatiplere mecbur bırakmakta buldu.
TEOG sınavı ile “başarı”sına göre liselere yerleşen öğrenciler “‘Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” olarak tanımlanan sisteme göre evine en yakın beş okul için tercih yapacak. Bu beş lise arasında yerleştirme, öğrencinin ortaokuldaki ders notlarına göre yapılacak. Yani “sistem”in “başarısız” kabul ettiği öğrenciler bu 5 tercih arasında daha az tercih edilen, kontenjanı boş olan okullara yerleştirilecek. Yani notları iyi olmayan öğrenci, istemese dahi, imam hatip liselerine mecbur kalacak. Böylelikle günde ortalama 3 yeni imam hatip açılırken, boş kalan sıralar “zorla” doldurulacak.

YGS-LYS’nin kalkması neyin ürünüdür?
İmam hatip liselerinin YGS-LYS’deki başarısızlıkları imam hatiplere rağbetin artmasının önündeki en büyük engeldi. Özellikle fen konularında büyük başarısızlıklara imza atan imam hatip lisesi öğrencilerinin çok küçük bir kısmı üniversiteleri kazanabilmekteydi. [8] Bunun çözümünü yine sınav sisteminde revizyona gitmekte bulan AKP iktidarı, sınavın ilk aşamasında fen ve sosyal derslerini kaldırarak matematik ve Türkçeyi önemli kıldı.

İmam hatipleştirme hangi ihtiyacın ürünüdür?
Şehzade Bilal Erdoğan’ın “Aksaray İmam Hatip Gençlik Buluşması”nda yaptığı konuşmasında “İmam hatip nesli, bu ülkenin güvencesidir. Bu ümmetin bel kemiğidir. 15 Temmuz şehitlerimizin arasında nice imam hatipli şehitlerimiz var.” [9] şeklinde ifade ettiği, aslında neden imam hatip nesline ihtiyaç duyduklarının kanıtıdır. “İmam hatip nesli bu ülkenin güvencesidir.” cümlesinde tanımlanan “ülke” elbette ki halkları değil devleti ifade ediyor. “İmam hatip nesli” faşist, asimilasyoncu diktatörlüğün güvencesidir. AKP diktatörlüğünün fedaileridir.

 Deniz Savaş

– NOTLAR

[1] Mithat Abakan, “Çavuşoğlu: Daha fazla imam hatip lisesi açacağız”, Hürriyet, 24 Aralık 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/689471/Kaynak_bos_siralara.html
[2] “Veliler eylem yaptı kazandı: İmam hatip yeniden ilkokul oldu”, Evrensel, 26 Eylül 2016, https://www.evrensel.net/haber/291327/veliler-eylem-yapti-kazandi-imam-hatip-yeniden-ilkokul-oldu/
[3] “Öğrencilerden imam hatip eylemi”, Hürriyet, 8 Ekim 2014, http://www.hurriyet.com.tr/ogrencilerden-imam-hatip-eylemi-27349077
[4] “Okulları İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülen öğrencilerden eylem”, Hürriyet, 20 Eylül 2016, http://www.hurriyet.com.tr/okullari-imam-hatip-lisesine-donusturulen-ogrencilerden-eylem-40227805
[5] “7 milyon liralık İmam Hatip, 45 öğrenciyle yeni döneme başladı”, Birgün, 19 Eylül 2017, “https://www.birgun.net/haber-detay/7-milyon-liralik-imam-hatip-45-ogrenciyle-yeni-doneme-basladi-180346.html”
[6] İlker Akgüngör, “Anadolu ve Fen liseleri doldu İmam hatipler yine boş kaldı”, Vatan Gazetesi, 18 Ağustos 2016, http://www.gazetevatan.com/anadolu-ve-fen-liseleri-doldu-imam-hatipler-yine-bos-kaldi-977555-gundem/
[7] Deniz Ültekin, “Kaynak boş sıralara”, Cumhuriyet, 2 Mart 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/689471/Kaynak_bos_siralara.html
[8] Figen Atalay, “İmam hatipler başarı fakiri”, Cumhuriyet, 2 Mart 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/490434/imam_hatipler_basari_fakiri.html
[9] “İmam Hatip nesli bu ülkenin güvencesidir”, Yeni Akit, 9 Aralık 2016, http://www.yeniakit.com.tr/haber/imam-hatip-nesli-bu-ulkenin-guvencesidir-244174.html