Dersim’de şehir içi taşımacılık yapan minibüs şoförleri, öğrenci ücretlerine zam yapılmaması sonrasında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bu eyleme dair bir açıklama yayınlayan Gençlik ve Öğrenci Meclisi açıklamasında sorunun kaynağının ne katlanılamaz ulaşım ücretleri ödemek istemeyen öğrenciler ne de bu kararı alan belediye olduğunu, dolayısıyla eylemin hedefinin lüks yatlara vergiden muaf mazot sağlayan, ancak ulaşım emekçilerinden yüksek oranlarda vergi alan siyasal iktidara yönelmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir:

DERSİM HALKINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi Dersim’de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öncesinde de kenti olumsuz etkileyen altyapı yetersizliklerinin (ulaşım, barınma, beslenme vb.) çözülmemesi ve üniversite eğitimi için kente geçen senelere göre sayısal olarak daha fazla öğrencinin gelmesiyle birlikte kentte yaşam zorluğu öğrenciler için katlanarak büyümüştür. Bu sorunlar sene başından bu yana başlıca; öğrencilerin ciddi bir kısmına yurt çıkmamasından kaynaklı evine dönmesi veya bir evde her odada 2-3 kişi kalacak şekilde yaşamaları, yemekhanelerde sağlıksız ve yetersiz beslenen öğrencilerin tepkileri ve haklı tepkilerinin cezalar ile karşılık bulması, günlerce okul ve dolmuş kooperatifinin öğrenci menfaatini sona bırakarak aralarında yürüttükleri süreçte öğrencilerin 20 dakika okul dışından dersliklere yürümesi gibi karşımıza çıkmış ve bu sorunların devamı olarak birçok olumsuzluk eğitim hakkımızı değerlendirmemiz noktasında bizleri zora sokmuştur.

Son olarak Dersim halkının meşru ve tescilli temsiliyeti olan Dersim Belediye Meclisi yeni dönemde hiçbir fiyat artış tartışmasını kendi içinde kabul etmemiş ve bunun yansıması olarak öğrenciler içinde dolmuş fiyatlarının artışının yapılmamasını talep etmiştir. Talep meclis içinde tartışılmış, sürece dolmuş kooperatifi dahil edilmiş ve karar öğrencilere ulaşımda fiyat artışı yapılmaması yönünde alınmıştır. Bu karar tarafımızca da kabul edilip meşru görülmüştür. Fakat karara verilen tepkinin yöntem, boyut ve yansımalarını asla kabul etmiyoruz.

Gençlik nasıl ki Tekel, Metal, Tedi emekçilerinin hak arayışlarında her zaman yerini net ve tek gösterdiyse şimdi de aynı durum devam etmektedir. Gençlik dolmuşçuların; lüks yatlara sağlanan (!) mazot indiriminin asıl ihtiyaç sahibi olan ulaşım emekçilerine sağlanmasından yanadır. Ancak kentimizde dolmuş emekçilerinin tepki olarak tercihleri sondan başlamaktadır. Ve bu tercihlerinin sonucu olarak; 11.12.2019 tarihinde üniversiteye seferlerin boykot edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Öğrenciler olarak yarın okullara Dersim halkı ve belediyesinin imkanlarıyla ulaşacağız. Bu imkanlar kısıtlı olduğu durumlarda zor koşullarda okula gitmek durumunda kalacak olan; fikri sorulmadan, desteği istenmeden, yok sayılarak mağdur edilen öğrencilerin emekçilerden talebi kararlarının halk çıkarına olmasıdır.

Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler perspektifi ile hareket eden ve “Söz Yetki Karar Gençlere” şiarı ile Dersim’de yaşayan gençlere yönetimde söz sahibi olmayı, yaşam alanlarına etki etmeyi işaret eden Dersim Belediyesi bu çalışmalarını Halk Meclislerinin bir parçası olan Dersim Belediyesi Gençlik ve Öğrenci Meclisi’nden yürütmektedir. Biz Dersim Belediyesi Gençlik ve Öğrenci Meclisi olarak Dersim’deki tüm gençleri ve öğrencileri yaşam alanlarına söz sahibi olmaya, yaşam alanlarına yön vermeye davet ediyoruz.

Dersim Belediyesi Gençlik ve Öğrenci Meclisi

Paylaş