globalnin

godaddy promo code india

dominos coupon

pizza hut offers today

amazon.in coupons

8 Mart Pazartesi, 2021
Ana Sayfa Etiketler Manset

Etiket: manset

Faşizme, Tekçiliğe, Milliyetçiliğe ve Şovenizme BAŞKALDIR!

Kapitalist/emperyalist sistem, çoklu sömürü ve tahakküm ilişkilerine dayalı bütünlüklü bir yapıdır. Sistemin artı-değer sömürüsüne dayalı yapısı; patriyarkayla, ikili cinsiyet rejimiyle, egemen ulus...

Kapitalizm ve Kitlesel Yok Oluş

İnsanlığın durumu hakkında son yıllarda bilim insanları tarafından kaleme alınan birçok çarpıcı rapor bulunmaktadır. Bu raporların üzerinde birleştiği ortak nokta; sadece insanlığın...

Kapitalizm Öldürür: Güvencesizliğe Ve Geleceksizliğe BAŞKALDIR!

Uzun eğitim döneminden sonra milyonlarca öğrenci ve mezun olmuş insan, KPSS yolu ile memurluk ve devlet kadrolarına girmeye çalışmaktadır. Fakat eğitim ve...

Jeremy Corbyn’nin Antisemitizmi

Birleşik Krallığın başlıca iki ana akım siyasal hareketi vardır. Labour Party, genel kanıda, bu ana akım siyasal hareketlerden sol ve demokratları temsil...

Marksizm Son Mu, Başlangıç mı?

Ne kadar eleştiri alırsa alsın ve üstüne üstlük onu eleştirenlerin bir akademisyen ya da aydın olarak eleştirmesi üzerinden büyük bir düşünürmüş gibi...

Kadın üniversitelerine BAŞKALDIR!

Patriyarkal devlet, kadınları toplumsal yaşamdan soyutlamanın yollarını aramaya devam ediyor! Japon eğitim sisteminde "zarif, her istenileni yapan, kibar kadınlar" yetiştirmek amacı güden...

Sömürgeciliğe BAŞKALDIR!

Emperyalizmin özü yayılmacılıktır. Emperyalizm, tarihte ortaya çıkmış çok eski bir olgudur. Bu yanıyla, tarihsel süreç içerisinde, her bir toplumsal formasyonda farklı niteliğe bürünmüştür. Roma,...

Erişilebilir Eğitim İçin BAŞKALDIR!

Kapitalist sistemin sömürüye ve tahakküme dayalı işleyiş mantığı; bilginin, bilimin ve dolayısıyla eğitimin iktidar biçiminde tezahürüne neden olur. Bu yanıyla bilgi, bilim ve eğitim;...

Komünal Bir Yaşam İçin Emek Sömürüsüne BAŞKALDIR!

  Kapitalist sistem artı-değer sömürüsüyle işçilerin emeğini gasp eder. Artı-değer sömürüsü bu yanıyla kapitalist sistemin özüdür. Kapitalist sistemde; üretimin toplumsallığına karşı, üretim araçları üzerinde kapitalist...

6-7 Eylül’ün Gösterdiği: Türkleştirme, Yağma, Pogrom!

6-7 Eylül 1955'te İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudilere yönelik pogromun üzerinden 65 yıl geçti. Pogromda resmi verilere göre, yalnızca...